Privacybeleid

De verantwoordelijke verwerker is:

Ostyn bv 

BE 0555.755.956

Zuidbroek 62

9030 Mariakerke

Telefoon: +32 496 61 86 03

E-mail: nele@decursist.com

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25/05/2018).

1. Verwerken van de persoonsgegevens

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van decursist.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Door de informatie en de diensten op decursist.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van De Cursist en specifiek dedursist.com, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is nele@decursist.com.

2. Doeleinden

De verwerking van de gegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven heeft tot doel:

  • u de nodige gevraagde videocursus te bezorgen
  • u de nodige gevraagde offerte te bezorgen
  • u de gewenste informatie te bezorgen
  • u voor eventueel geleverde diensten te factureren
  • u in te lichten over nieuwe producten, diensten en promoties,
  • en/of u een nieuwsbrief te verzenden.

De Cursist maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

3. Doorgifte aan derden

De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 2 uit te voeren.

De verantwoordelijke verwerker, samen met de verwerkers, garanderen dat deze gegevens enkel en alleen voor deze doeleinden gebruikt zullen worden. De gegevens van de verwerkers worden op het eerste verzoek aan de betrokkene bezorgd. Stuur een e-mail naar nele@decursist.com indien u dit wenst.

4. Bewaring

De gegevens worden bewaard gedurende een onbeperkte periode. De Cursist streeft er immers naar u zo goed mogelijk te informeren over haar producten en/of promoties.

De Cursist zal de grootste waarborg bieden om gevolg te geven aan uw rechten zoals omschreven in punt 5. De Cursist zal op gezette tijden verzoeken om de juistheid van uw gegevens te bevestigen.

5. Rechten van de betrokkene

Deze privacy policy heeft tot doel u te informeren over uw rechten. U hebt steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te verbeteren en/of over te dragen. Ook hebt u recht op beperking van de verwerking en kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden verwijderd worden.

6. Cookies

Deze website kan van cookies gebruik maken. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Sommige cookies zijn van tijdelijke aard en worden gewist zodra u uw browser afsluit, sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en een derde soort wordt gebruikt  om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser of onderstaande link. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door decursist.com te beïnvloeden.

Op decursist.com adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. dedursist.com heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

7. Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op ‘contact’ in de navigatiebalk.

De aansprakelijkheid van De Cursist voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

8. Klachtenrecht

De betrokkene kan een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijk op het e-mailadres nele@decursist.com. Daarnaast heeft de betrokken eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.

1080 x 1920 Starten met keramiek gratis ebook

Download de gratis beginnersgids

Starten met keramiek

Een handige PDF van 27 pagina’s met alles wat je moet weten om te starten met pottenbakken.

Geef je gegevens hieronder in en je krijgt de gids in je mailbox! Daarmee schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief vol keramiek-lekkers.